Thôi mà anh ơi anh đừng nghịch lồn bé nữa bé xuất ra mất, ra, trông loe hoe như lò hầm than, bé rột rẹt trở người qua lại dưới chăn, rên rẩm là nóng và mồ hôi tươm lắm thế, anh bảo để anh
giúp lau khô bớt, nhưng bé ngúng nguẩy không chịu, vlxx anh cứ xun xoe ở cạnh, hỏi điều này điều nọ, đến khi bé bị hơi
nước làm cho mồ hôi chui vào mắt xót vùng vằng thì anh chẳng thèm hỏi han gì nữa, thò luôn tay vào lau mồ hôi cho bé, chừng anh
đồng nghiệp nhận ra sự kiện thì anh đang lau nơi lưng bé rồi, có đuổi thì cũng đã xong nên bé im thin thít, anh…