Rên ư ử vì ngây ngất mỗi khi đầu lưỡi anh thọc vào lồn, nay nàng lục vỉ thuốc thì thấy hết sạch. Biết đang là ngày an toàn chắc không sao nhưng nàng vẫn muốn uống để cho chắc ăn, jav chứ cái
tuổi trên 40 rồi, lại lên chức nàng ngoại nữa mà còn bầu bí thì nàng ngại chết. Ngày xưa nàng cũng muốn đẻ thêm đứa thứ hai
nhưng thời đó còn khó khăn mới dựng nghiệp, hai nàng anh lao vào mải kiếm tiền cuối cùng thời gian trôi vèo cái bạn nàng đã
lấy anh. nàng đi siêu thị gần 1 tiếng thì về đến nhà. Lúc mở cửa ra nàng cho tay đánh nhẹ lên đầu vì …