Qua nhà thầy chủ nhiệm học bài lại được thầy đòi liếm lồn, cho thầy giáo,beeg thầy giáo tránh dùng chữ vú và lồn, song em nữ sinh hàng không biết mười mươi thầy giáo khen vẻ đẹp của em nữ sinh hàng không là dựa vào hai chỗ này, em nữ sinh hàng không
thở dài não lòng, dù gì thì sự đã dĩ lỡ rồi, có ngăn thì em nữ sinh hàng không cũng đã bị thằng nhóc sờ mó, em nữ sinh hàng không ở trong tình trạng khó xử, im thì e nhỏ
ta được trớn sẽ tấn công xa hơn mà mắng thì có phải đương nhiên mà thầy giáo vớ được người em nữ sinh hàng không để mà mò bóp đâu, chung qui cũng tại em nữ sinh hàng không
hết, nếu em nữ sinh hàng không chính đính, nhất thiết không để lõa lồ thì bố thầy giáo cũng chẳng dám bén mảng gạ gẫm, đằng này vì em nữ sinh hàng không…