Nện vào lồn em nữ sinh dáng nuột chân thon đầu ti nhỏ, nếu bận sau gặp trường hợp như vậy nữa thì em nữ sinh bảo anh phải làm sao, em nữ sinh ú ớ vì câu hỏi đột ngột này, không chấp thuận cho cậu
bé giúp, rủi em nữ sinh khiếp quá bứt thở thì khốn, còn để anh tận tình lo lắng cho em nữ sinh thì nghe ớn ớn ra điều, dù sao cảm giác gây
gây khi em nữ sinh tưởng tượng sự cọ sát giữa anh và em nữ sinh như đã từng bị thôi thúc làm em nữ sinh khó nói, phim sex loan luan anh lặp đi lặp lại mãi câu
hỏi, em nữ sinh phải nói nước đôi: anh cứ lay gọi như đêm qua, chừng nào thấy không lay chuyển được thì tùy hoàn cảnh anh làm…