Lồn em múp như này đã đủ cho anh kích thích chưa, lúc hai anh ngưng lấy khăn ra thì em nó thẹn thực sự, em nó thấy những sợi trong như em nó tinh bám lầy nhầy nơi khăn, hai anh nhìn có
vẻ khinh khỉnh nhạo, em nó đỏ cả mặt như quả gấc chín nẫu, beeg em nó nhanh nhẩu lấp liếm: sao tự dưng nóng quá, chính khi ấy thì hai anh đã
quàng vắt cái khăn lên vai và đưa hai tay ôm lấy cặp vú em nó, xoa và bóp nhè nhẹ, em nó có vẻ ngạc nhiên tròn xoe mắt, hai anh chống
chế: người em nó hầm hập thế này, miệng thì đánh trống lảng mà hai tay thì thi nhau vần tròn tròn các bầu vú, sự…