Buốt đỏ lồn vì có bồ là người da đen, chẳng ra lo dọn cơm nước đi, anh da đen ấp úng tựa người ngậm hột thị, em nó giáo phải xề lại gần hỏi lần nữa, anh da đen mới thú nhận về chuyện ỷ y
nên không mang quần áo vào, em nó giáo bật tức cười, nhưng cố nén mà vào lấy đem cho anh da đen, em nó không vào hẳn nhà tắm, chỉ đặt
ngay cửa bảo anh da đen nhặt lấy, anh da đen mặc xong cảm thấy hú vía, phim sex loan luan tự hứa từ nay sẽ cẩn thận dè dặt hơn, hai em nó cháu ngồi ăn bên nhau mà
chẳng ai đả động gì đến việc vừa xảy, em nó muốn lảng quên đi và anh da đen thì sợ em nó mắng rầy nữa, suốt từ đó…